Privacyverklaring

  • Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan Your Own Leader verstrekt.
  • Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze voorwaarden, geeft de deelnemer aan Your Own Leader toestemming tot de verwerking van zijn/ haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van Your Own Leader.
  • Van elke groepstraining worden er foto’s gemaakt. Een aantal van deze foto’s worden op Social Media gedeeld of op de website gepubliceerd.
  • Als een gepubliceerde foto waarop de deelnemer duidelijk in beeld is op verzoek van de deelnemer verwijderd moet worden, dan kan de deelnemer hierover contact opnemen per mail info@yourownleader.nl
  • Houd er rekening mee dat de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en de manier waarop externe partijen omgaan met gegevens, (bijvoorbeeld Google, Facebook, Twitter, Instagram), voortdurend kunnen wijzigen. Het is daarom raadzaam om als deelnemer op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wettelijke voorschriften en het beleid van deze bedrijven.
  • Als de deelnemer een overzicht wenst van zijn/haar persoonsgegevens of gegevens wilt corrigeren, evenals er vragen zijn over de privacyverklaring of als de deelnemer zich zorgen maakt over de manier waarop Your Own Leader persoonsgegevens verwerkt, kan de deelnemer contact opnemen per mail info@yourownleader.nl Zodra Your Own Leader het verzoek heeft ontvangen, zal er gevraagd worden naar de identiteit van de deelnemer om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens overeenkomen. Vervolgens zal Your Own Leader een overzicht bieden van alle persoonsgegevens. Persoonsgegevens die onjuist zijn worden gewijzigd of verwijderd. De aanvraag wordt binnen 30 dagen afgehandeld.
  • Your Own Leader behoudt persoonsgegevens tot 18 maanden na het einde van een afgenomen dienst, waarbij na deze periode worden alle persoonsgegevens vernietigd. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar en vervolgens vernietigd.